Ελλάδα – Συλλογή Τοπικών Ενεργειακών Δεδομένων για τις Απογραφές Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Energee-Watch

29 September 2015

.

Webinar recording

PowerPoint file

.

Speakers:

  • Evi Tzanakaki – Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
  • Konstantinos Laskos – Technical Chamber of Greece
  • Andriana Stavrakaki – EPTA Environmental Engineers
  • Vicky Amenta – Municipality of Likovrisi-Pefki

.

.

.


The Data4Action Conference “Observatories for Energy and GHG, a strong support to the Covenant of Mayors for Climate and Energy”

Regional and local public authorities design, implement and monitor Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs). The Covenant of Mayors initiative provides support at each stage of this process. However, the success of these tasks as well as the improvement of the SECAPs can be guaranteed only through the availability of energy and GHG data. […]

HRVATSKA – Prikupljanje podataka o potrošnji energije na lokalnom nivou

7 October 2015 . Webinar recording PowerPoint file . Speakers: Miljenko Kovačević – City of Zagreb Vesna Kolega – REGEA – Regional energy agency of North-West Croatia Daniel Rodik – DOOR . . .

BELGIUM – Local Energy Data Collection for Greenhouse Gas Inventories

26 October 2015 Webinar recording PDF presentation Speakers: Sylvie van den boeynants – INTERLEUVEN, Pascal Simusv & Hugues Nollevaux – Wallonia Region, Meynaerts Erika – VITO (PPT), moderated by ICLEI.  

1. Observatories’ Governance Structure

Description of typical Steering Committee, Technical Committee   Typical existing agreements   Estimates of staff number/skills needed (in-house/external consultants) and budget required   Key funding sources   → back ←