Ελλάδα – Συλλογή Τοπικών Ενεργειακών Δεδομένων για τις Απογραφές Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Energee-Watch

29 September 2015

.

Webinar recording

PowerPoint file

.

Speakers:

  • Evi Tzanakaki – Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
  • Konstantinos Laskos – Technical Chamber of Greece
  • Andriana Stavrakaki – EPTA Environmental Engineers
  • Vicky Amenta – Municipality of Likovrisi-Pefki

.

.

.


New IEA report with 4 key policies to keep the 2 °C climate goal alive

New IEA report with 4 key policies to keep the 2 °C climate goal alive The International Energy Agency released on 10th June 2013 a special report of its World Energy Outlook, entitled Redrawing the Energy-Climate Map. The report starts by emphasizing that energy-related CO2 emissions are a crucial driver of climate change. These are […]

Adaptation challenges and opportunities for the European energy system (2019)

This EEA report analyses the needs for climate change adaptation and climate resilience in Europe’s energy system now and in the future. This assessment supports the clean energy transition, which involves a massive expansion of renewable energy sources, many of which are sensitive to climate factors. According to the EEA assessment, climate change impacts and […]

SVENSKA – Insamling av energistatistik för att göra en lokal växthusgasinventering

19 October 2015 . Webinar recording PowerPoint file . Speakers: Heini-Marja Suvilehto – National Agency for Public Procurement Henrik Johansson – City of Växjö Wolfgang Mehl – Energikontor Norr (formerly known as Energikontor Norrbotten) . . .

Observatory! Liguria Region Energy and Environment Observatory, IT

The Energy and Environmental Observatory of Liguria Region was created in 1997 to prepare the inventory of polluting emissions. Today it’s extended to numerous environmental data and indicators. Monitoring covers energy consumptions and production, energetic and non-energetic GHG emissions and air quality.