Ελλάδα – Συλλογή Τοπικών Ενεργειακών Δεδομένων για τις Απογραφές Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Energee-Watch

29 September 2015

.

Webinar recording

PowerPoint file

.

Speakers:

  • Evi Tzanakaki – Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
  • Konstantinos Laskos – Technical Chamber of Greece
  • Andriana Stavrakaki – EPTA Environmental Engineers
  • Vicky Amenta – Municipality of Likovrisi-Pefki

.

.

.


ENERGee Watch / Data4Action Webinar: 9 March, 2:00-3:30 pm

The European project “Data4Action” which aims to foster win-win collaboration models between energy data providers and public local authorities, is organising a webinar on Wednesday 9 March from 2:00-3:30 p.m, with ENERGee Watch. This webinar will have two main themes: SEAP Monitoring/Evaluation – How to deal with the monitoring of the implementation of concrete actions […]

Report on the key GHG & Energy figures from the Rhône-Alpes regional Observatory

The team of the Rhône-Alpes regional Observatory has published their latest report (in French) on the key figures on energy consumption and GHG emissions by sector (industry, transport…), in their region:  

POLSKA – Gromadzenia w poszczególnych krajach lokalnych danych z zakresu energii na cele inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych

18 September 2015 . Webinar recording PowerPoint file . Speakers: Leszek Drogosz – City of Warsaw Jerzy Kwiatkowski & Arkadiusz Węglarz – National Energy Conservation Agency Marcin Wróblewski – City of Warsaw   . . .

Climate change: Europe needs local and regional strategies

Source: Article by Neil Swannick, in the Guardian Professional (15 October 2013)   The European commission launched in April a strategy about adaptation to climate change, which was reviewed by the committee of the regions last week in Brussels. This European Union consultative body comprises 353 elected local and regional authority representatives from the 28 […]